Villkor för website

Läs dessa villkor noggrant innan du använder webbplatsen

Dessa villkor bestämmer villkoren för din användning av vår webbplats, www.waterstillar.com, oavsett om du är gäst eller registrerad användare. Användning av webbplatsen inkluderar tillgång till, bläddring och / eller registrering på webbplatsen.

Genom att använda vår hemsida accepterar du dessa villkor och bekräftar att du kommer att följa dem. Om du inte accepterar villkoren, använd inte vår hemsida.

Övriga villkor som gäller

Dessa villkor gäller följande ytterligare villkor, som också gäller din användning av vår hemsida:

1) Vår integritetspolicy, som fastställer villkoren för hur vi behandlar personuppgifter som vi får om dig eller som du ger oss. Du kommer att bli ombedd att acceptera sekretesspolicyen innan vi behandlar personlig information om dig, oavsett om du ger oss dem eller vi samlar dem till följd av din användning av webbplatsen.

2) Våra användarrättigheter för webbplatsen, som beskriver den tillåtna och otillåtna användningen av vår hemsida. När du använder vår webbplats måste du följa dessa användarvillkor.

3) Vår Cookie Policy som beskriver användningen av cookies på vår hemsida.

Om du köper varor på webbplatsen gäller våra Köpvillkor ovanför webbplatsen för inköpet.

Information om oss

Företaget bakom webbplatsen www.waterstillar.dk är AquaDania A / S, ett företag registrerat i Danmark med CVR nummer 27223788 med säte Slotsmarken 11, ℅ Nordic Corporate Finance, 2970 Hørsholm.

Modifieringar

Villkor kan ändras när som helst genom tillägg till den här sidan. Vänligen kontrollera denna sida regelbundet för sådana ändringar som de kommer att vara bindande för dig.

Vi uppdaterar webbplatsen kontinuerligt och innehållet kan ändras när som helst. Observera dock att innehållet på webbplatsen kan vara föråldrat och att vi inte är skyldiga att uppdatera webbplatsen. Vi garanterar inte att webbplatsen eller innehållet på webbplatsen kommer att vara utan fel eller försummelser.

Ditt konto och lösenord

Om du väljer eller har fått ett använder ID, lösenord eller annan information som ingår i våra säkerhetsförfaranden, måste du behandla sådan information konfidentiellt. Du får inte dela sådan information med tredje part.

Vi kan när som helst inaktivera ett användar-ID eller lösenord, oavsett om det har valts av dig eller tilldelats av oss om du i vår rimliga bedömning har överträtt någon bestämmelse i dessa villkor, särskilt de villkor som anges i användarvillkoren för webbplatsen avseende Obehöriga användnings- och innehållsstandarder. Läs ovannämnda användarvillkor och punkten ”Avslutande och avbokning” nedan för mer information.

Om du vet eller misstänker att någon annan än du vet ditt burgare-ID eller lösenord, måste du genast meddela oss via e-post till info@waterstillar.com

AquaDania A / S är innehavare eller licensinnehavare av alla immateriella rättigheter på webbplatsen och i materialet som publiceras via webbplatsen. Dessa verk skyddas av upphovsrättslagar och fördrag över hela världen. Alla rättigheter förbehållna.

Du måste skriva ut en kopia och måste hämta utdrag från vilken webbplats som helst på din webbplats för din personliga användning och du måste hänvisa andra inom din organisation till innehåll tillgängligt på vår hemsida.

Du får inte ändra papperskopior eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt från webbplatsen, och du får inte använda illustrationer, fotografier, video eller ljudinspelningar eller någon grafik som är separat från den associerade texten.

Vår status (och motsvarande status för namngivna bidragsgivare) som författare till innehållet på webbplatsen måste alltid erkännas.

Det är inte tillåtet att använda delar av innehållet på webbplatsen för kommersiella ändamål utan att erhålla någon licens från oss eller våra licensgivare.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner något från vår webbplats i strid med dessa villkor kommer din rätt att använda Webbplatsen att upphöra omedelbart och du måste returnera eller förstöra kopior av det material du har gjort och som krävs av oss.

Ansvarsbegränsning

Ingenting i dessa Villkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för dödsfall eller personskada som härrör från vår försumlighet, bedrägeri eller bedrägeri eller annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas av dansk lag.

I den utsträckning som lag tillåts, åsidosätter vi alla villkor, garantier, föreställningar eller andra villkor som kan gälla för vår webbplats eller innehåll på webbplatsen enligt lag, oavsett om det är uttryckligt eller underförstått.

Vi avstår från ansvarsskyldighet till någon användare för förlust eller skada inom eller utanför kontraktet på grund av försumlighet eller på annat sätt, även om det är förutsebart om förlusten eller skadorna härrör från eller i samband med:

  • användning eller misslyckande att använda vår hemsida eller
  • använd eller förtroende för innehåll på vår hemsida.

Om du använder webbplatsen i affärsmässiga termer, observera att vi avstår från ansvar för:

  • förlust av vinst, försäljning, affärer eller intäkter,
  • avbrott i verksamheten,
  • förlust av förväntade besparingar,
  • förlust av affärsmöjligheter, goodwill eller rykte eller
  • eventuell indirekt förlust eller följdförlust.
  • Om du är konsument, observera att vi endast gör vår hemsida tillgänglig för hem och privat bruk. Det är inte tillåtet att använda webbplatsen för kommersiella eller affärsmässiga ändamål, och vi har inget ansvar för dig för förlust av vinst, förlust av affärer, förlust av affärer eller förlust av affärsmöjligheter.
  • Vi tar inget ansvar för innehållet på webbplatser som vi länkar till på webbplatsen. Sådana länkar bör inte förstås som våra rekommendationer på respektive webbplatser.
  • Vi kan inte hållas ansvariga för förlust eller skada som uppstår på grund av din användning av dessa webbplatser.

Virus

Vi garanterar inte att vår webbplats är säkrad mot eller fri från fel eller virus. Du är ansvarig för att konfigurera din IT-utrustning för att komma åt vår hemsida.

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet införa något skadligt eller tekniskt skadligt. Du måste inkludera får inte obehörig åtkomst till vår webbplats, servern där vår webbplats lagras, eller någon annan server, dator eller databas som är associerad med vår webbplats. Du får inte attackera vår webbplats genom en överbelastningsattack eller en överförd attack.

Om denna bestämmelse bryts kommer du att begå brott, se danska strafflagen. Vi kommer att rapportera sådana överträdelser och samarbetar med myndigheterna för att avslöja din identitet med dem.

Länkar till vår hemsida

Du måste länka till vår sida på ett rättvist och juridiskt sätt som inte skadar eller utnyttjar vårt rykte. Det är dock inte tillåtet att länka på ett sätt som ger intryck av någon form av koppling till oss, godkännande eller rekommendation från oss, där det inte är fallet.

Du får inte länka till vår hemsida på en webbplats som inte ägs av dig. Vår hemsida får inte vara (ramar) införlivad på en annan hemsida, precis som du inte får länka till andra delar av vår hemsida än den första sidan.

Vi förbehåller oss rätten att återkalla en licens för att länka till vår webbplats utan föregående meddelande.

Webbsidan som du länkar från måste på alla punkter överensstämma med innehållsstandarderna som anges i våra användarrättigheter för webbplatsen.

Om du vill använda innehåll från vår hemsida än vad som anges ovan, kontakta info@waterstillar.com

Gällande lag och tvister

Alla tvister avgörs enligt dansk rätt och endast på skriftlig begäran.