Betingelser for brug

LÆS VENLIGST DISSE BETINGELSER OMHYGGELIGT INDEN DU BRUGER HJEMMESIDEN 

Disse betingelser fastlægger betingelserne for din brug af vores hjemmeside, www.waterstillar.com, uanset om du er gæst eller registreret bruger. Brug af hjemmesiden inkluderer adgang til, browsing og/eller registrering på hjemmesiden. 

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du disse betingelser og bekræfter, at du vil overholde dem. Hvis du ikke accepterer betingelserne, må du ikke benytte vores hjemmeside.

Andre vilkår der finder anvendelse

Disse betingelser henviser til følgende yderligere vilkår, som også gælder for din brug af vores hjemmeside:

1) Vores Privatlivspolitik, som fastlægger vilkårene for, hvordan vi behandler personoplysninger, som vi modtager om dig eller som du oplyser os om. Du vil blive anmodet om at acceptere Privatlivspolitikken, før vi behandler nogen personoplysninger om dig, uanset om du oplyser os om dem eller vi indsamler dem som følge af din brug af hjemmesiden.

2) Vores Brugervilkår for hjemmesiden, som beskriver den tilladte og ikke tilladte brug af vores hjemmeside. Når du bruger vores hjemmeside, skal du overholde disse brugervilkår.

3) Vores Cookiepolitik som beskriver brugen af cookies på vores hjemmeside.

Hvis du køber varer på hjemmesiden, vil vores Betingelser for køb over hjemmesiden gælde for købet.

Information om os

Selskabet bag hjemmesiden www.waterstillar.dk er AquaDania A/S, et selskab registreret i Danmark med CVR-nummer 27223788 med registreret kontor beliggende Slotsmarken 11, ℅ Nordic Corporate Finance, 2970 Hørsholm.

Ændringer

Betingelser kan til enhver tid ændres ved tilføjelser til denne side. Tjek venligst denne side jævnligt for sådanne ændringer, da de vil være bindende for dig.

Vi opdaterer hjemmesiden løbende, og indholdet kan ændres til enhver tid. Bemærk dog, at indholdet på hjemmesiden kan være forældet, og at vi ikke er forpligtede til at opdatere hjemmesiden. Vi garanterer ikke, at hjemmesiden eller indholdet på hjemmesiden vil være uden fejl eller forglemmelser.

Din konto og password

Hvis du vælger eller har modtaget et burger-id, password eller anden oplysning, der indgår som led i vores sikkerhedsprocedurer, skal du behandle sådan information fortroligt. Du må ikke dele sådanne oplysninger med tredjepart. 

Vi kan til enhver tid deaktivere et bruger-id eller password, uanset om det er valgt af dig eller allokeret af os, hvis du efter vores rimelige vurdering har overtrådt nogen bestemmelser i disse betingelser, særligt de vilkår, der fremgår af Brugervilkår for hjemmesiden vedrørende ikke tilladt brug og indholdsstandarder. Læs venligst de førnævnte brugervilkår og punktet “Opsigelse og ophævelse” nedenfor for yderligere information. 

Hvis du ved eller mistænker, at andre end dig selv kender dit burger-id eller password, skal du straks give os besked via e-mail til info@waterstillar.com

Din konto og password

AquaDania A/S er indehaver eller licenstager af alle immaterielle rettigheder på hjemmesiden og i materialet, der er publiceret via hjemmesiden. Disse værker er beskyttet af ophavsretslove og traktater i hele verden. Alle rettigheder forbeholdes. 

Du må printe en kopi og må downloade uddrag af enhver side på hjemmeside til din personlige brug, og du må henvise andre inden for din organisation til indhold tilgængeliggjort på vores hjemmeside. 

Du må ikke ændre papirkopier eller digitale kopier af noget materiale, som du har printet eller downloadet på nogen måde fra hjemmesiden, og du må ikke benytte illustrationer, fotografier, video eller lydoptagelser eller nogen form for grafik adskilt fra den tilhørende tekst. 

Vores status (og den tilsvarende status for navngivne bidragydere) som ophavsmand til indholdet på hjemmesiden skal altid anerkendes. 

Det er ikke tilladt at anvende dele af indholdet på hjemmesiden til kommercielle formål uden at indhente licens hertil fra os eller vores licensgivere. 

Hvis du printer, kopiere eller downloader noget fra vores hjemmeside i strid med disse betingelser, vil din ret til at benytte hjemmesiden straks ophøre, og du skal returnere eller tilintetgøre kopier af det materiale, du har lavet, efter påkrav fra os.

Ansvarsbegrænsning

Intet i disse betingelser udelukker eller begrænser vores ansvar for død eller personskade som følge af vores uagtsomhed, bedrageri eller svig eller noget anden ansvar som ikke kan udelukkes eller begrænses efter dansk ret. 

I det omfang loven tillader det, ser vi bort fra alle betingelser, garantier, fremstillinger eller andre vilkår, som kan gælde for vores hjemmeside eller indhold på hjemmesiden i medfør af lov, hvad enten de er udtrykkelige eller implicitte.

Vi fraskriver os ansvaret over for enhver bruger for ethvert tab eller skade inden for eller uden for kontrakt, som følge af pligtforsømmelse eller andet, selv hvis det er forudsigeligt, hvis tabet eller skaden opstår som følge af eller i forbindelse med:

Hvis du benytter hjemmesiden i erhvervsmæssig henseende, bemærk især at vi fraskriver os ansvar for:

Vira

Vi garanterer ikke, at vores hjemmeside er sikret mod eller fri for fejl eller virusser. Du er selv ansvarlig for at konfigurere dit it-udstyr for at kunne tilgå vores hjemmeside.

Du må ikke misbruge vores hjemmeside ved bevidst at introducere noget som helst ondsindet eller teknisk skadeligt. Du må herunder bl.a. ikke opnå uautoriseret adgang til vores hjemmeside, den server, hvor vores hjemmeside er gemt, eller nogen anden server, computer eller database, der er forbundet med vores hjemmeside. Du må ikke angribe vores hjemmeside via et overbelastningsangreb eller et distribueret overbelastningsangreb.

Ved brud på denne bestemmelse, vil du begå en strafbar handling, jf. den danske straffelov. Vi vil anmelde sådanne overtrædelser og vil samarbejde med myndighederne om at afsløre din identitet til dem. 

Links til vores hjemmeside

Du må godt linke til vores hjemmeside på en fair og lovlig måde, der ikke skader eller udnytter vores omdømme. Det er dog ikke tilladt at linke på en måde, der giver indtryk af enhver form for forbindelse med os, godkendelse eller anbefaling fra os, hvor dette ikke er tilfældet. 

Du må ikke linke til vores hjemmeside på en hjemmeside, der ikke er ejet af dig. Vores hjemmeside må ikke indlemmes (frames) på en anden hjemmeside, ligesom du ikke må linke til andre dele af vores hjemmeside end forsiden. 

Vi forbeholder os ret til at trække en tilladelse til at linke til vores hjemmeside tilbage uden varsel. 

Den hjemmeside, hvorfra du linker, skal på alle punkter overholde indholdsstandarderne som fastlagt i vores Brugervilkår for hjemmesiden. 

Hvis du ønsker at benytte indhold fra vores hjemmeside på anden vis end angivet ovenfor, kontakt venligst info@waterstillar.com

Lovvalg og tvistigheder

Alle tvistigheder afgøres efter dansk ret og kun efter skriftlig henvendelse.

Join Waitlist We will inform you when the product arrives. Please leave your valid email address below.