Bæredygtighed

Vi stræber efter det perfekte drikkevand

Hos WaterStillar arbejder vi konstant på at integrere en respekt for miljøet i vores produkter – både i design, virkemåde og miljøbelastning. Det er vores mål at forurene så lidt som overhovedet muligt og samtidigt sikre rent drikkevand, der ikke er forurenet med pesticidrester, nitrat, tungmetaller eller andet. 

Vores elektriske system, WaterStillar Wall, som er mest relevant i Danmark/andre solfattige steder er klart ikke lige så miljøneutralt som vores soldrevne systemer. Men da drikkevandet er en miljømæssig “gratis” sideeffekt af at lave varmt badevand, så kan argumentet i nogen grad opretholdes.

De dele af vores produkter, der er I berøring med vandet, består af rustfrit stål, emaljeret stål, silikone eller glas. Det er alle materialer, der ikke frigør eller leder uønskede stoffer ud i vandet, og de kan alle genanvendes. Vi benytter os kun af plastikdele, når det er absolut nødvendigt, og i de tilfælde er det af den højeste kvalitet på markedet.

Designet i vores produkter sigter på en industriel produktion, og vi forventer at fremstille vores produkter så tæt på det givne marked som muligt. Dermed vil den negative påvirkning af miljøet fsva transportbelastning blive holdt på et absolut minimum, og det samme vil slutprisen på vores systemer.

Drikkevand med et minimalt CO2-aftryk

WaterStillar’s solfanger-baserede systemer har en samlet CO2-belastning som nærmer sig 0 i systemets levetid. Vugge til grav analyser har vi ikke, de er komplicerede og dynamiske, og vi kan derfor kun anslå en belastning for produktionen og genbruget efter +20 år holdt op imod +20 års drikkevand / varmt vand som ikke på nogen måde belaster miljøet. Det giver en meget lille belastning.

Vandrensning uden støjgener

Der er mange der ikke vi ikke betragte støj som en faktor for bæredygtighed, men støjgerner og støjforurening er et stigende problem og der er videnskabelige beviser for at støj påvirker vores sundhed og trivsel negativt. Derfor tager vi støj seriøst og vores teknologi er derfor støjfri.

Rent vand uden brug af farlige kemikalier

Destillationssystemer bliver nødt til at blive afkalket fra tid til anden. Vi anbefaler, at du benytter dig af samme mærke afkalkningsmiddel, som det du bruger til din kaffemaskine og køber i supermarkedet. Du kan afkalke selv og i brugsanvisningen står der præcis hvordan du skal gøre. Hvis du skal sterilisere rør og vandtanke, anbefaler vi brintoverilte eller endnu bedre: damprens. Begge metoder er uskadelige, hvis de bliver udført korrekt.